Pirmas

Jūs esate čia

Pirmas

Privatumo nuostatos

Dalis tinklapio lankytoją liečiančios informacijos surenkama automatiškai apsilankymo tinklapyje momentu - norint prisijungti prie serverio, kuriame yra lankytoją dominanti informacija, serveris automatiškai identifikuoja lankytojo interneto protokolo adresą (IP). Tinklapio savininkas šio identifikavimo pagalba stebi ir analizuoja tinklapio atskirų dalių lankomumą. Lankytojų asmens tapatybė nėra atskleidžiama. Tinklapio savininkas įsipareigoja neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims su lankytojo asmeniu susijusios informacijos, gaunamos lankytojo apsilankymo šiame tinklapyje metu. Trečiųjų asmenų tinklapiams tokia privatumo apsauga netaikoma.

Jei nenurodyta kitaip, šio tinklapio autorinės turtinės teisės priklauso LTAndroid, todėl be jo išankstinio rašytinio sutikimo draudžiama atgaminti visą tinklapį ar jo dalį bet kokia forma ar būdu, versti jį į kitas kalbas, adaptuoti, aranžuoti ar kitaip perdirbti, kitaip naudoti bet kokia forma ar būdu. Taip pat draudžiama atlikti bet kokius kitus veiksmus, kuriais gali būti pažeistos išimtinės savininko teisės į šį tinklapį ar kurie prieštarauja sąžiningos konkurencijos, reklamos, autorių teisių apsaugos principams.
Tinklapio savininkas pasilieka teisę bet kuriuo metu reklamuoti, keisti ar ištrinti tinklapyje esančią informaciją, jokiais atvejais neprisiima atsakomybės dėl tinklapyje esančios informacijos bet kokios klaidos, trūkumo, ar nepilnumo bei patikimumo, o taip pat neįsipareigoja kam nors aiškinti apie tokias klaidas ar trūkumus.