Pirmas

Jūs esate čia

Pirmas

Atsakomybės ribojimas

LTAndroid.lt neatsako už svetainėje pateiktos medžiagos naudojimą kitose svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse.

LTAndroid.lt neatsako už lankytojų rašomus komentarus, bet pasilieka teisę juos pašalinti.

LTAndroid programos autoriai neneša atsakomybės už atsisiųstas programas. Už paslaugų ir programų panaudojimą atsakingas pats paslaugos vartotojas. Programos pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar klaidų. LTAndroid gali atlikti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu. LTAndroid nėra atsakinga už kataloge pateiktų programų turinį. Pateikiamų programų autorystės teisės priklauso tų programų autoriams.

LTAndroid negarantuoja, kad paslaugos funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be klaidų, kad defektai bus ištaisyti ar kad paslauga bus apsaugota nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Jūs suprantate ir sutinkate, kad bet kokia medžiaga, kurią jūs skaitote, atsisiunčiate ar kitaip gaunate naudodamiesi paslauga, yra išimtinai jūsų nuožiūra bei rizika, ir tik jūs atsakote už žalą, padarytą jūsų sveikatai, kompiuterinei sistemai, jūs tai pat prisiimate visas išlaidas būtinoms aptarnavimo paslaugoms, remontui ar pataisoms.